Mi az a Béta-kérdőív?

Küldetésünk

A Béta-kérdőívet azért fejlesztettük ki, hogy egy mindenki számára hozzáférhető, könnyen használható, gyors és transzparens eszközzel támogassuk azokat, aki szeretnék alaposabban megismerni önmaguk vagy mások viselkedését.

A Béta-kérdőív egy négy skálát használó, magyar fejlesztésű, DISC-kompatibilis online munkastílus kérdőív. A Béta név a négy skála nevéből származik: bátorság, emberek, türelem, alkalmazkodás.  A Béta elnevezés arra is utal, hogy a kérdőívet folyamatosan fejlesztjük és továbbfejlesztjük, nincs és nem is lesz végleges verziója, a felhasználók visszajelzéseit beépítjük és így tesszük az eredményeket egyre pontosabbá.

A Béta-modell

A Béta-modell az emberek viselkedésének leírására szolgál, és ehhez az alábbi ábrán látható négy viselkedési stílust használja fel. Mindenkiben megtalálható valamennyi a négy stílusból, és ezeknek egy meghatározott aránya, kombinációja jellemzi viselkedésünket. A négy stílus más-más dolgot helyez az előtérbe, mások az erősségei és a lehetséges gyengeségei, de mindegyik egyformán értékes.

A Béta-profil azt az egyedi kombinációt mutatja be, amely a kérdőív kitöltőjére jellemző. Ezt a profilt befolyásolja a munkakör, a tapasztalatok, az aktuális élethelyzet, ezért egy pillanatképnek tekinthető, amely idővel változhat.

A skálák leírása

B mint bátorság.
Sikert és eredményt elérni.
Kulcsszavak: győzelem, siker, eredmény, hatalom, kontroll, ambíció, kihívás, kockázat, dominancia. Több »
  E mint emberek.
Meggyőzni az embereket.
Kulcsszavak: barátkozás, vidámság, extroverzió, társaság, beszédesség, optimizmus, népszerűség. Több »
T mint türelem.
Nyugodtan és kitartóan dolgozni.
Kulcsszavak: nyugalom, csend, odafigyelés, lojalitás, szimpátia, kitartás, állhatatosság, rutin, támogatás. Több »
  A mint alkalmazkodás.
Minőségi munka szabályok szerint.
Kulcsszavak: szabályok, rend, struktúra, részletek, konfliktuskerülés, pontosság, logika, minőség. Több »

A kérdőív kitöltése

A kérdőív kitöltése mintegy 15 percet vesz igénybe. A kérdőív kitöltése során 4 állítás közül kell kiválasztani azt az egyet, ami a leginkább jellemző a kitöltőre, valamint egy másik állítást, amely pedig a legkevésbé. A szakértői rendszer ezután létrehozza azt az egyedi profilt, ami a kitöltőre jellemző, és erről egy írásos riportot készít.

Mit tudhatok meg
a Béta-kérdőív
eredményéből?

A Béta-riport a kitöltő jellemző viselkedését írja le, ahogyan az valószínűleg a mindennapokban munkatársai és ismerősei számára is megjelenik. A riport olyan viselkedéseket ír le, amelyek normál munkahelyi környezetben előfordulhatnak. A leírás a Béta-modell alapján olyan következtetéseket fogalmaz meg, amelyek nagy valószínűséggel igazak a kitöltő viselkedésére. A leírás nagy mértékben függ attól, hogyan válaszolt a kitöltő a kérdésekre, nyugodt körülmények között tudta-e kitölteni a kérdőívet, milyen céllal vágott bele a kérdőív kérdéseinek megválaszolásába, és természetesen attól is, mennyire ismeri jól magát.

Az eredmény a kitöltő számára tükör: egy olyan nézőpontból ad róla képet, ahogyan ő sohasem láthatná önmagát. Még egy jó és alapos önismerettel rendelkező ember számára is képes többletet adni: a tapasztalatok szerint a modell képes rávilágítani olyan összefüggésekre, amelyek megvilágosító erejűek lehetnek a kitöltő számára.

Be lehet csapni a
Béta-kérdőívet?

A kérdőívet be lehet csapni, csak éppen nincs sok értelme. A szándékos torzítás az eredményből sokszor azonnal láthatóvá válik, ezenkívül szakértői rendszernek is vannak beépített mutatói, amelyek rávilágítanak arra, ha valaki nem konzisztensen tölti ki a kérdőívet. A legfőbb érv amellett, hogy nem érdemes szándékosan torzítani a kérdőív kitöltésénél az, hogy nincs rossz eredmény, minden viselkedéstípus önmagában értékes, viszont más-más környezetben, munkakörben tudjuk értékeinket leginkább kibontakoztatni. Erről pedig akkor kaphatunk és adhatunk minél pontosabb képet, ha legjobb tudásunk szerint töltjük ki a kérdőívet.

Mit nem tudhatok meg
az eredményből?

A kérdőív nem klinikai pszichológiai eszköz, betegségek diagnosztizálásra nem használható. A modell a főbb viselkedési jegyeket mutatja be, de nem zárja ki, hogy valaki másképpen is viselkedhet. A képességekről és kompetenciákról időnként feltételezéseket fogalmazunk meg, abból kiindulva, hogy ha valaki szeret valamit csinálni, akkor valószínűleg jól is csinálja – noha tudjuk, hogy ez nem mindig igaz.

A Béta-modell és a DISC

A Béta-modell a közismert DISC modell továbbfejlesztett változata. A továbbfejlesztés részben pszichometriai jellegű, részben a skálák pontosabb és átfedésmentes újradefiniálását jelenti. Ugyanakkor megőriztük az általánosan elterjedt színeket, így azok alapján az ismert stílusok könnyen azonosíthatók, a piros megfelel a DISC D, azaz Domináns stílusának, a sárga az I-nek, azaz Befolyásolónak és így tovább. Azok a felhasználók, akik alaposan ismerik a DISC-rendszert, könnyen alkalmazhatják tudásukat a Béta skálái esetében is.

Gyakran Ismételt
Kérdések

Más szolgáltatóknál negyven oldalas, képes riport is hozzáférhető. Nálatok miért nem?
Úgy érezzük, hogy ha komolyan azt szeretnénk, hogy a kitöltő átolvassa a róla készült riportot, a leírás nem lehet hosszabb 5-10 oldalnál. Bonyolult grafikonok azért nincsenek a riportban, mert azok értelmezéséhez már képzésre lenne szükség, mi viszont szeretnénk minél nyitottabban tartani a rendszert.

Miért nincs szükség képzésre a rendszer használatához?
Mind a kérdőívet, mind a riportot úgy építettük fel, hogy az útmutató és az eredmény sem tartalmaz semmi olyat, amit egy átlagosan képzett ember ne tudna megérteni. Szándékosan kerüljük a szakzsargont, és hisszük, hogy egy transzparens rendszert voltunk képesek létrehozni.