« A mint alkalmazkodás

B E T A
A

Ez a stílus környezetét ellenségesnek látja, és túlélési stratégiának az alkalmazkodást választotta. Igyekszik alkalmazkodni a többiekhez, megfelelni az elvárásoknak, betartani a szabályokat és belesimulni a környezetébe. A szabályok jelentik számára a biztonságot nyújtó kereteket, ha nincsenek szabályok vagy azok állandóan változnak, az kényelmetlen érzést jelent neki. Pontosan és precízen dolgozik, igyekszik tökéletes munkát kiadni a kezéből. Az olyan minőségi munka lehetősége vonzza, amikor mozgósítani tudja alapos felkészültségét és komplex látásmódját. Háttérbe húzódik, nem szereti, ha kitűnik a tömegből. Érzelmeit nem mutatja ki, óvatosan és diplomatikusan fogalmaz a legtöbb helyzetben. Igyekszik elkerülni a konfrontációt másokkal, különösen akkor, ha nincsenek világos és egyértelmű szabályok a probléma megoldására. Alapossága kritikus szemlélettel párosul: általában távolságtartó módon elemzi a rendelkezésre álló információkat és abból elfogulatlan következtetéseket von le.

Ez a stílus passzív, azaz az ilyen emberek úgy vélik, hogy nem tudnak változtatni a helyzeten, amely ellenséges és kellemetlen a számukra, ezért arra törekszenek, hogy a rájuk leselkedő veszélyeket csökkentsék a lehető legnagyobb mértékben.

Ez a stílus feladatközpontú, azaz az ilyen emberek elsősorban az előttük álló feladatokra koncentrálnak.

Az ilyen emberek alapossága és pontossága mások számára rendmániának, szőrszálhasogatásnak tűnhet. A szabályokhoz való ragaszkodásukat rugalmatlanságnak és merevségnek láthatják. Mivel nem mutatja ki érzelmeit, ezért azt hihetik róluk, hogy hűvösek és érzelemmentesek. A döntéshozatalhoz sok információra van szükségük, és gyakran úgy tűnhet, hogy információból sohasem lehet elég nekik. Hajlamosak lehetnek elfeledkezni a dolgok emberi oldaláról, úgy vélik, a „tények magukért beszélnek”.

Az ebbe a típusba tartozó emberek erősségei többek közt:

 • Alaposan és precízen dolgozik.
 • Betartja a szabályokat.
 • Előre felkészül minden eshetőségre.
 • Struktúrákat és kereteket alakít ki.
 • Óvatosan és szakszerűen fogalmaz.
 • Rendet tart maga körül.
 • Elemzi a rendelkezésre álló adatokat.
 • Többször leellenőrzi a munkáját.
 • Élvezi a komplex szakmai kihívásokat.

Az ebbe a típusba tartozó emberek gyengeségei lehetnek:

 • Visszahúzódónak és hallgatagnak tűnhet.
 • Kerüli a konfliktust és nyílt vitát másokkal.
 • Csak akkor dönt, ha világos precedensei vannak.
 • Mások tisztaság- vagy rendmániásnak láthatják.
 • Gyanakvóan és kritikusan szemléli a dolgokat.
 • Szabályok nélkül elveszettnek érzi magát.
 • Mások hidegnek vagy távolságtartónak érezhetik.

Mi motiválja az ebbe a típusba tartozó embereket?

A minőségi munka.

Mitől félnek az ebbe a típusba tartozó emberek?

A konfliktustól.