« B mint bátorság

B E T A
B

Ez a stílus a környezetet alapvetően ellenségesnek látja, olyannak, amelyet uralnia, kontrollálnia kell, amelyet maga alá kell gyűrnie. Úgy véli, ha el akarja érni a célját, akkor küzdenie kell, másokat irányítva keresztül kell vinnie akaratát. Számára természetes, hogy ellenállással találkozik, és ebben a helyzetben felveszi a kesztyűt, és megmutatja, hogy ő az erősebb. A Piros stílusú emberek akkor érzik jól magukat, ha az történik, amit ők akarnak. Élvezik a kihívásokat, a kalandot, az izgalmat. Mindenütt versenyhelyzetet látnak és nyerni akarnak. Egy Piros számára a legfontosabb a siker, az eredmény, a győzelem. Ennek érdekében nagy energiákat képes megmozgatni. Megkeresik maguknak a feladatot, ők szeretik meghatározni, mivel foglalkozzanak, nincs szükségük noszogatásra. Lényeglátó módon észreveszik az alapvető szempontokat, képesek meglátni a tágabb összefüggéseket is. Fontos számukra hatalom, általában ambiciózusak. Céljaik elérése érdekében kockázatot vállalnak. Nem tartanak a konfliktustól, sőt, néha maguk generálnak konfliktust. Tömören, direkt módon fogalmaznak, nem kerülgetik a lényeget. Viselkedésüket lendületesség, döntésképesség és eredményorientáltság jellemzi.

Ez a stílus aktív, azaz az ilyen emberek változtatni akarnak, maguk alá akarják gyűrni vagy legalábbis kontrollálni az ellenséges környezetet, ezért arra törekszenek, hogy az történjen, amit ők szeretnének.

Ez a stílus feladatközpontú, azaz az ilyen emberek elsősorban a megoldandó feladatokra koncentrálnak.

Az ilyen emberek ugyanakkor gyakran az agresszivitásig rámenősek lehetnek. Mások direktnek, már-már nyersnek láthatják őket. Olyannyira lendületesen viselkednek, hogy ezzel elnyomhatnak másokat. Annyira erős bennük a versenyszellem, hogy nem mindig tudnak jól kooperálni másokkal. Gyakran átértelmezik a kapott feladatot, és olyan problémákat is meg akarnak oldani, amit nem várnak el tőlük, vagy nincs rá hatáskörük. Bár szeretik a versenyt, valójában nyerni szeretnek, és rosszul tűrik, ha mások erősebbnek, jobbnak bizonyulnak náluk, az ilyen helyzetek komoly frusztrációt jelentenek számukra és gyakran nem is kezelik őket túl jól.

Az ebbe a típusba tartozó emberek erősségei többek közt:

 • Bátran vág bele a feladatokba.
 • Gyorsan és határozottan dönt.
 • A konfliktushelyzetek elől nem tér ki.
 • Keresi a kihívásokat és nehezen elérhető célokat.
 • Az eredményt mindennél fontosabbnak tartja.
 • Hajlandó vállalni a kockázatot.
 • Nincs szüksége noszogatásra, megkeresi magának a feladatokat.
 • Direkten és lényegretörően beszél.
 • Szeret versenyezni és jobb akar lenni másoknál.

Az ebbe a típusba tartozó emberek gyengeségei lehetnek:

 • Rosszul tűri, ha más akaratának kell engedelmeskednie.
 • Konfliktusvállalási hajlandóságát mások agresszivitásnak láthatják.
 • Másokra erőltetheti az elképzeléseit.
 • Mindenütt versenyhelyzetet lát, és nem veszi észre az együttműködési lehetőségeket.
 • Direkt stílusát nyersnek, már-már gorombának érezhetik mások.
 • Túl sok energiát pazarolhat hatalmi játszmákra.

Mi motiválja az ebbe a típusba tartozó embereket?

A siker és az eredmény.

Mitől félnek az ebbe a típusba tartozó emberek?

A kudarctól.