Felhasználási feltételek

A felhasználási feltételek

Kérjük, olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket alaposan. A Remedios Magyarország Kft. által üzemeltetett betakerdoiv.hu és kapcsolódó weboldalainak (a továbbiakban Webszolgáltatás) használatával, az általuk nyújtott szolgáltatások igénybevételével Ön azt jelzi, hogy az alábbi feltételeket elolvasta és elfogadta, függetlenül attól regisztrált-e vagy sem az oldalra. Az alábbi Felhasználási feltételek az Adatvédelmi nyilatkozattal együttesen szabályozzák a felhasználó és a webszolgáltató közötti kapcsolatot, ezektől csak a partnerek közötti írásos szerződéssel lehet eltérni.

Önkéntes adatszolgáltatás

Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adatok tekintetében az Üzemeltető a hatályos magyar törvényi szabályozás előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető adatvédelmi gyakorlatát a betakerdoiv.hu webhelyen elérhető Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

Szellemi tulajdon és szerzői jogok

A Webszolgáltatás tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása.
Az Üzemeltető által közzétett szellemi alkotásokat (például blogbejegyzések, képek, mintajelenések, tréninganyagok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI., a szerzői jogról szóló törvény keretein belül szabad, illetve az adott alkotáson megjelölt módon. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz a Remedios Magyarország Kft. írásos hozzájárulása szükséges.

A felhasználók által közzétett anyagok

Az Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatokon kívül minden olyan anyag esetében, amelyet a Webszolgáltatás felhasználói tesznek közzé a betakerdoiv.hu-n és kapcsolt oldalain, a szolgáltató nem vállal felelősséget.

Linkek más webhelyekre és más webhelyekről

Nem vállalunk felelősséget más weboldalakért, amelyek betakerdoiv.hu-ra mutatnak. A betakerdoiv.hu-n található, más weboldalakra mutató linkekre kattintással a felhasználó elhagyja a Webszolgáltatást. Amennyiben Ön szeretne elhelyezni a betakerdoiv.hu-ra mutató linket a weboldalán, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Regisztráció

A regisztráció mindig egy személynek szól. Tilos másokkal megosztani felhasználónevet és a jelszót. A jelszó biztonságos tárolása a felhasználó feladata.

Szavatosság kizárása

Miközben a szolgáltató törekszik a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.
A Webszolgáltatás használatából, az ahhoz kapcsolódó weboldalak letöltéséből, használatából vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az Üzemeltető kizárja.
Az Üzemeltető és annak tulajdonosa, kapcsolt vállalkozásai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget a Webszolgáltatáson publikált információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.
A Webszolgáltatás keretein belül vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak" bocsáttatnak rendelkezésre.
Ön beleegyezik abba, hogy a Webszolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért, elmaradt haszonért, keletkezett üzleti hátrányért.

Általános rendelkezések

Felek a Webszolgáltatás használatával létrejövő szerződéses kötelékkel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.
A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé indoklás kötelezettsége nélkül megtagadja.
Az Üzemeltető bármely felhasználó fiókját felfüggesztheti, törölheti, amennyiben a felhasználó tevékenysége a Webszolgáltatáson belül jogszabályba ütközik. A felhasználói fiók törlése a felhasználói adatok és felhasználó által generált információk megsemmisülését eredményezheti. Az Üzemeltető semmilyen formában nem vonható felelősségre az ily módon keletkezett bárminemű károkért, veszteségért vagy elmaradt haszonért.

A felhasználási feltételek módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a Webszolgáltatás a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a betakerdoiv.hu-ra történő belépéssel, vagy az alkalmazáshoz kapcsolódó weboldalak lehívásával, használatával - elfogadják a módosított felhasználási feltételeket.

Kapcsolat

Az üzemeltető elérhető az info@betakerdoiv.hu címen, illetve  a Kapcsolat cím alatt található elérhetőségeken.


© Remedios Magyarország Kft.


Utolsó módosítás 2015. január 13.